PrestaShop edycja szablonu faktur prestashop edit invoice template

Jak edytować szablon faktur w PrestaShop ?Prestashop edycja szablonu faktur, edit invoice template


Modyfikacja szablonu faktur w PrestaShop

Uwaga robisz to na własną odpowiedzialność. W tym przypadku wystarczą podstawy html i css, dlatego zachowajmy kopię oryginalnego pliku. Możemy metodą prób i błędów edytować. 

Wchodzimy na FTP do Katalogu z plikami sklepu PrestaShop
Następnie do folderu pdf i tam mamy pliki odpowiedzialne za generowanie dokumentów sprzedaży / faktur w pdf. W moim przypadku była potrzeba usunięcia z faktury napisu "faktura" w nagłówku generowanego pdf. Reasumując wystarczyło usunąć jedną linijkę <tr></tr> odpowiedzialną za wyświetlanie nazwy faktura w pliku header.tpl. Istotnie pliki edytujemy np. za pomocą notatnika.Modify the invoice in pdf in prestashop

Note you do this at your own risk. In this case, the basics of html and css are enough, so let's keep a copy of the original file. We can edit by trial and error.

Enter the FTP directory with the files of the PrestaShop store
Then to the pdf folder and there we have the files responsible for generating sales documents / invoices in pdf. In my case, it was necessary to remove the word "pdf" in the header of the generated pdf from the invoice. Summing up, it was enough to remove one <tr> </tr> line responsible for displaying the invoice name in the header.tpl file. We do indeed edit files with a Windows notebook.

Komentarze