Wordpress jak wyłączyć błędy ? Wordpress disable warnings ?

Wordpress ukrycie błędów

Wordpress disable warnings

Wordpress error






Aby szybko ukryć wyświetlane błędów na stronie postawionej na wordpressie należy dodać kilka linijek kodu w pliku.

wp.comfig.php

ini_set('display_errors','Off');
ini_set('error_reporting', E_ALL );
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);
define( 'WP_DEBUG', false );
define('WP_LESS_ALWAYS_RECOMPILE', false);



Pamiętaj, że ukrycie komunikatu nie rozwiązuje Twojego problemu. Jednak zapewni ciągłość pracy strony do czasu rozwiązania problemu.


WordPress hide PHP errors

Remember that hiding the message does not solve your problem. However, it will ensure the continuity of the website work until the problem is resolved.

Komentarze