Jak zwiększyć parametry php hostingu pod wordpress

Jak zwiększyć parametry serwera pod stronę www


php parametry wordpress
Aby sprawdzić parametry naszego serwera tworzymy pliki info.php np. w notatniku zapisując rozszerzenie .php - nazwa pliku: info.php (wybierając plik -> zapisz jako typ wszystkie pliki).
Wrzucamy do katalogu głównego domeny na serwerze. Odwołujemy się do pliku twojadomena.pl/info.php
Treść pliku poniżej

<?php

// Show all information, defaults to INFO_ALL
phpinfo();

?>


Aby zmienić parametry php mamy co najmniej 4 opcje, z których conajmniej 2 powinny zadziałać.


1.Bezpośrednio na serwerze, 


2. Tworząc plik  php.ini

max_input_vars=3000
max_execution_time=300


3.Edycja pliku .htaccess

php_value max_input_vars 3000
php_value max_execution_time 300


4. Edit file wp-config.php

@ini_set( 'max_input_vars' , 3000 );
set_time_limit(300);Jak widać w każdej z opcji trzeba zwrócić uwagę na składnię.


Jak zmienić wersję php w pliku.htaccess
Jeśli chcemy zmienić na wersję 7.3 to komenda jest następująca

:Location /*.php
Use php73
:Location

Komentarze